مدیر مدرسه ای که یک دانش آموز را حبس کرد

خانم مدیر ! یکی از مدارس روستاهای سیاهکل، حکم حبس یک دانش آموز ۹ ساله را به علت دعوا با همکلاسی اش صادر کرد. به گزارش لنگرنیوز به نقل از درسیاهکل ، در اتفاقی نادر، روز دوشنبه (۲۷ آبان ماه) دو دانش آموز در یکی از مدرارس روستاهای سیاهکل با یکدیگر درگیر شدند.   پس […]

خانم مدیر ! یکی از مدارس روستاهای سیاهکل، حکم حبس یک دانش آموز ۹ ساله را به علت دعوا با همکلاسی اش صادر کرد.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از درسیاهکل ، در اتفاقی نادر، روز دوشنبه (۲۷ آبان ماه) دو دانش آموز در یکی از مدرارس روستاهای سیاهکل با یکدیگر درگیر شدند.

 

پس از آن با دخالت مدیر مدرسه این نزاع کودکانه خاتمه یافت.

 

تا اینجای کار تمامی مخاطبان می توانند این درگیری کودکانه را درک کنند و ممکن است که برای آنها نیز چنین اتفاقی در دوران مدرسه افتاده باشد.

 

اما ماجرا از اینجا به بعد مورد بحث است.

 

خانم مدیر! پس از آن یکی از دانش آموزان را به حبس محکوم کرد!!! و این کودک ۹ ساله را در انباری مدرسه محبوس کرد.

 

مدرسه تعطیل شد اما دانش آموز زندانی، در مدرسه ای که به جای آموختن علم و دانش، برایش زندان شده بود باقی ماند.

 

زمان می گذشت، اما ترس از تنهایی و … موجب شد تا درب انباری را که قفلی قدیمی داشت بشکند و به داخل راهرو مدرسه بیاید.

 

اما راهرو نیز برایش زندانی بزرگتر بود زیرا پنجره های آنجا حفاظ داشت.

 

این مدرسه حصار ندارد و به همین علت یکی از هسایگان مدرسه برای سر زدن به حیوانات احلی خود که به اطراف آن رفته بود متوجه فریادهای این کودک می شود و به فریادش می رسد.

 

لازم به ذکر است که بدرود رئیس آموزش و پروش سیاهکل به محظ شنیدن این موضوع به همراه معاومنین خود برای بررسی موضوع به این روستا رفت.

 

به لطف خداوند این دانش آموز توانست خود را از این زندان نجات دهد، اما اگر چنین نمی شد و اتفاقی دیگر می افتاد …