جمع آوری زباله از ساحل چمخاله در روز دریای خزر + تصاویر

به گزارش لنگرنیوز ، روز ۲۱ مرداد به نام دریای خزر نامگذاری شده است . شهرداری چاف و چمخاله با همکاری ادارات مربوطه در حرکتی نمادین و با حضور فرماندار شهرستان لنگرود روزی که به نام دریای خزر نامگذاری شد اقدام به جمع آوری زباله از ساحل دریای چمخاله کردند . این کار خوبی است تا […]

به گزارش لنگرنیوز ، روز ۲۱ مرداد به نام دریای خزر نامگذاری شده است . شهرداری چاف و چمخاله با همکاری ادارات مربوطه در حرکتی نمادین و با حضور فرماندار شهرستان لنگرود روزی که به نام دریای خزر نامگذاری شد اقدام به جمع آوری زباله از ساحل دریای چمخاله کردند . این کار خوبی است تا مردم و مسافران عزیز در حفظ این نعمت خدادادی نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهند.

به گزارش لنگرنیوز ، روز ۲۱ مرداد به نام دریای خزر نامگذاری شده است . شهرداری چاف و چمخاله با همکاری ادارات مربوطه در حرکتی نمادین و با حضور فرماندار شهرستان لنگرود روزی که به نام دریای خزر نامگذاری شد اقدام به جمع آوری زباله از ساحل دریای چمخاله کردند . این کار خوبی است تا مردم و مسافران عزیز در حفظ این نعمت خدادادی نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهند.

SONY DSC SONY DSC IF IF SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

تصویر از یعقوب رمضانی