متخلفین تخریب محیط زیست و تصرف اراضی رودخانه ای در لنگرود به مراجع قضایی معرفی شدند
متخلفین تخریب محیط زیست و تصرف اراضی رودخانه ای در لنگرود به مراجع قضایی معرفی شدند

رئیس محیط زیست لنگرود از معرفی متخلفین تخریب محیط زیست، تصرف اراضی رودخانه ای و تغییرکاربری غیرمجاز در سطح شهرستان لنگرود به مراجع قضایی خبر داد.

سیدامین نجات در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر اظهار کرد: چند تن از متخلفین که در مکان و زمان های مختلف شهرستان اعم از چاف، چمخاله و گالشکلام مبادرت به افعال مجرمانه بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.

 

وی گفت: تخریب محیط زیست، تصرف اراضی رودخانه ای و تغییرکاربری غیرمجاز در سطح شهرستان لنگرود از جمله اقدامات مجرمانه ای بود که توسط تعدادی از افراد در تیر ماه گذشته انجام شد.

 

رییس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود هشدار داد: مامورین اجرای این اداره به عنوان ضابطین دادگستری با گشت ها و پایش های مستمر، با هرگونه فعل مجرمانه ای که موجبات تخریب محیط زیست را فراهم نماید برخورد قاطع خواهد نمود.

انتهای پیام/