توئیت مهدی طارمی درباره نابودی اسرائیل
توئیت مهدی طارمی درباره نابودی اسرائیل

مهاجم ملی پوش باشگاه پرسپولیس در مورد نابودی اسرائیل توئیتی را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، توئیت مهدی طارمی در مورد نابودی اسرائیل را مشاهده می کنید.