همه چیز درباره ۱۶ نوع وام‌ جدید دانشگاه آزاد به دانشجویان
همه چیز درباره ۱۶ نوع وام‌ جدید دانشگاه آزاد به دانشجویان

این وام از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمان دانشجویی متأهل شده باشند. یک بار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت می شود. دانشجویان حداکثر یک سال پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، مهلت اولیه انتخاب رشته داوطلبین کنکور سراسری دانشگاه آزاد امروز به پایان می رسد و متقاضیان تحصیل در این دانشگاهبا توجه به نمره‌کل کسب‌شده در هر زیرگروه، متناسب با رشته انتخابی و کد شناسه، باید نسبت به انتخاب ۲۰ رشته‌محل اقدام کنند.

اما یکی از مسائل مهمی که خیلی از دانشجویان را در طول سال تحصیلی درگیر می کند، وضعیت معیشتی و مالی هر دانشجو است که دانشگاه ها سعی می کنند با ارائه تسهیلاتی به آنها کمک کنند تا تحصیل هموار شود.

وام های دانشجویی مهمترین تسهیلاتی است که چند سالیست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با تنوعی که به آن داده است، مسئله پرداخت شهریه و دیگر مسائل دانشجویان را تا حدودی برطرف کرده است.

اما امسال دانشگاه آزاد نیز برای دانشجویان خود بسته های قابل توجه وامی در نظر گرفته است، تسهیلاتی که جدا از صندوق رفاه این دانشگاه، هر دانشجو می‌تواند از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و بانک ها وام های مختلف دریافت کنند. اما این تسهیلات شامل چی می شود؟؛ طبق انچه که در دفترچه انتخاب رشته امسال این دانشگاه آمده است، این تسهیلات به شرح زیر است:

۱- تسهیلات مالی دانشجویی:
قرض الحسنه ها از نظر مدت زمانی به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردند. قرض الحسنه کوتاه مدت حداکثر ۶ ماه، قرض الحسنه میان مدت حداکثر ۱۲ ماه، قرض الحسنه بلند مدت حداکثر ۶۰ ماه.

قرض الحسنه های کوتاه مدت و میان مدت در زمان تحصیل دانشجو تسویه می گردند.

الف – وام های کوتاه مدت:
وام ها به صورت کوتاه مدت و ۳ تا ۶ ماهه بدون بهره بوده و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه حساب شود.

ب – وام های میان مدت:
این گونه تسهیلات به دانشجویانی تعلق می گیرد که برای باز پرداخت نیاز به مهلت بیشتری دارند و از محل اعتبارات شُعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها طبق ضوابط و مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته می شود و در زمان تحصیل دانشجو تسویه می گردد.

ج – وام های بلند مدت:
۱- منابع داخلی
۲- منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

– این نوع تسهیلات در اختیار دانشجویانی قرار می گیرد که در حین تحصیل قادر به تأمین و پرداخت شهریه و اقساط قرض الحسنه خود نمی باشند.

انوع قرض الحسنه:
– کمک هزینه اجاره:
بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی برای مدت یک بار در طول تحصیل قابل پرداخت می باشد.

– کمک هزینه تحصیلی: بابت تأمین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان در طول مدت تحصیل پرداخت می شود. در طول سال یک بار و صرفاً جهت مسکن دانشجویان غیر بومی می باشد با باز پرداخت ۱۲ ماهه.

– کمک هزینه ازدواج: این وام از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمان دانشجویی متأهل شده باشند. یک بار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت می شود. دانشجویان حداکثر یک سال پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند.

– وام ضروری: وام ضروری صرفاً جهت عمل جراحی، بستری در بیمارستان، هزینه دارو بیماری های خاص و زایمان می باشد.