تمامی مساجد مجهز به کانون فرهنگی و هنری شوند
تمامی مساجد مجهز به کانون فرهنگی و هنری شوند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود گفت: تجربه خوب کانون های فرهنگی و هنری در سال های گذشته توسعه و تعمیم بیشتر کانون ها را اقتضاء می کند و باید در هر مسجدی کانون‌های فرهنگی و هنری راه اندازی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، سهراب مقدسی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود در خصوص نقش مساجد در مبارزه با تهاجم فرهنگی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از لنگرود گفت: مسجد یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های مبارزه با تهاجم فرهنگی است و ایجاد فاصله بین اقشار جوان و نوجوان با مساجد و گسست اعتقادی هم از مهم‌ترین اهداف دشمنان است.

 

وی با اشاره به نقش مهم مسجد در شکل گیری انقلاب و کارکردهای متنوع آن بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مسجد به عنوان پایگاه معنوی و اعتقادی نقش محوری در جامعه داشته و در حفظ و صیانت از انقلاب و اهداف آن نیز موثر است.

 

مقدسی در خصوص تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری در کلیه مساجد، افزود: مسجد محل فعالیت‌های دینی و فرهنگی است و تجربه خوب کانون‌های فرهنگی و هنری، توسعه و تعمیم بیشتر کانون‌ها را اقتضاء می‌کند و این موضوع حائز اهمیت است که در هر مسجد، کانون‌های فرهنگی و هنری راه اندازی شود.

 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود، تخصصی بودن کانون‌ها را در جذب بیشتر مخاطبان امری مهم و ضروری عنوان و تصریح کرد: مسجد به عنوان یک پایگاه مهم و منسجم باید تمام نیروهای حوزه خود را جذب کند و تخصصی بودن کانون‌های فرهنگی و هنری نیز به مراتب در جذب بیشتر مخاطبان تاثیرگذار است.

 

نقش موثر کانون های فرهنگی و هنری مساجد در روستاهای لنگرود

وی با اشاره به نقش موثر کانون های فرهنگی و هنری مساجد در روستاهای شهرستان لنگرود، اظهار کرد: شهرستان لنگرود به جهت گستردگی جغرافیایی در مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای، وجود فرهنگ‌های بومی و محلی خاص و برخورداری از اعتقادات و باورهای دینی قوی و ریشه دار، با اندک پشتیبانی و هزینه‌ای می‌توان در انتقال مفاهیم به نسل جوان و نوجوان کمک کرد.

 

مقدسی با تاکید بر اینکه امکانات و ابزار ترویج فرهنگ به طور یکسان در شهرستان توزیع نشده است، اظهار کرد: این خلا در مناطق روستایی بیشتر احساس می شود اما وجود کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در روستاها  توانسته عدم حضور برخی دستگاه‌های فرهنگی را پر کند.

پایان پیام/