علی اصغری رئیس شورای شهر شلمان شد
علی اصغری رئیس شورای شهر شلمان شد

در اولین جلسه رسمی شورای اسلامی پنجم شهر شلمان که صبح امروز برگزار شد اعضای هیأت رئیسه این شورا مشخص شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، در اولین جلسه رسمی شورای اسلامی پنجم شهر شلمان که صبح امروز برگزار شد اعضای هیأت رئیسه این شورا مشخص شدند.

بر این اساس، هیأت رئیسه شورای اسلامی شلمان به شرح زیر است:

 

۱ – علی اصغری شلمانی رئیس شورا

 

۲ – علی خورسند شلمانی نایب رییس شورا

 

۳ – حسن درکشیده منشی شورا

 

۴ – علی پورسرپرست شلمانی خزانه دار شورا

 

۵ – سالومه پوررمضانی قاضی محله سخنگوی شورا

 

۶ – علی پورسرپرست شلمانی نماینده شورای اسلامی شهر شلمان در شورای اسلامی شهرستان لنگرود