فتوکاتور / اینجا که زباله ای نیست ، الکی وقت ما رو گرفتن!

۲۱ مرداد روز دریای خزر نامیده شده است که مسئولین شهرستان به مناسبت این روز زباله هایی که در ساحل چمخاله وجود داشت را جمع اوری کردند تا مردم نیز از این کار نیک الگو برداری کنند. در این خصوص تصاویری را به صورت فتوکاتور در قالب شوخی با مسئولین منتشر کردیم که این چهارمین […]

۲۱ مرداد روز دریای خزر نامیده شده است که مسئولین شهرستان به مناسبت این روز زباله هایی که در ساحل چمخاله وجود داشت را جمع اوری کردند تا مردم نیز از این کار نیک الگو برداری کنند.

در این خصوص تصاویری را به صورت فتوکاتور در قالب شوخی با مسئولین منتشر کردیم که این چهارمین فتوکاتور لنگرنیوز می باشد. نظرات خود را در زیر همین خبر منتشر کنید.

برای نمایش بزرگتر ، بر روی تصاویر کلیک کنید.

 

IF

IF

IF