انتقاد جهانگیری از انتصاب مدیران بیکار در مشاغل دولتی!
انتقاد جهانگیری از انتصاب مدیران بیکار در مشاغل دولتی!

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از مدیران بدون کار در بنگاه‌های دولتی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد انتصاب مدیران شایسته در بنگاه‌های دولتی و تلاش برای افزایش سوآوری و بهره‌وری این بنگاه‌هاست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزیر اقتصاد که دیروز  در تالار مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد، ضمن تشکر از زحمات طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازده گفت: دکتر طیب‌نیا یک انسان دانشمند، صاحب‌نظر، پر کار و پاک دست است و دولت در جای مناسب از خدمات ایشان استفاده خواهد کرد.

وی افزود: سابقه دکتر کرباسیان در حوزه هایی که پیش از این حضور داشته اند بسیار درخشان بوده و با کوله‌باری از تجربه مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد که کانون اصلی توسعه ایران است را پذیرفته است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مسائل اقتصادی اصلی‌ترین چالش کشور و مردم است و بیشترین سهم مطالبات مردم و همچنین اصلی‌ترین تاکیدات رهبری اهتمام به حل مشکلات اقتصادی است که کانون این مسئولیت در وزارت اقتصاد متمرکز شده است.

جهانگیری گفت: این وزارتخانه باید تلاش کند با تجمیع نظرات نخبگان از خرد جمعی در تصمیم‌سازیهای اقتصادی استفاده کند.

وی افزود: امروز بخش اصلی اقتصاد کشور نیازمند این است که درآمد‌ها از طریق سازمان مالیاتی افزایش پیدا کرده و وابستگی کشور به نفت کاهش پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: براساس پیش‌بینی عملکرد بودجه درآمد مالیاتی در پایان سال ۹۶؛ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و درآمد نفتی ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به گفته جهانگیری در دولت یازدهم گمرک در حوزه کاهش زمان ترخیص و افزایش درآمد گمرکی بسیار موفق بوده و امیدواریم این مسیر در دولت دوازده ادامه پیدا کند.

وی تاکید کرد: اگر وزارت اقتصاد به خوبی حرکت کند حتی اگر وزارتخانه‌های دیگر دچار چالش باشند اقتصاد ایران به تحرک درخواهد آمد.

جهانگیری افزود: باید با متناسب با درخواست‌های مجلس از وزارت اقتصاد اختیارات لازم به این وزارت داده شود.