راهکار مردم برای جبران گرانی کالاها/ خانوارها برای چه خوراکی‌هایی بیشتر پول می‌دهند؟+جدول
راهکار مردم برای جبران گرانی کالاها/ خانوارها برای چه خوراکی‌هایی بیشتر پول می‌دهند؟+جدول

طبق گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار، هزینه‌های زندگی در بخش خوراکی و آشامیدنی در سال ۹۵ روند افزایشی داشته است که تاثیر این افزایش قیمت را می‌توان بر کاهش سرانه مصرف کالاها مشاهده نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، براساس آمار بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال ۹۵، متوســط هزینـه ناخــالص سـالانه یـک خــانوار شــهری ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که معادل رقمی در حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان بطور ماهانه می‌شود.

از کل این مبلغ ، ۲۲.۹ درصد، (حدود ۹۰۰ هزار تومان به طور ماهانه)، سهم گروه هزینه خـوراکی هـا وآشـامیدنی‌هـا است کـه نسـبت بـه سـال ۱۳۹۴ معـادل ۸ درصـد افـزایش داشـته اسـت.

در واقع سهم اقلام خوراکی مردم از سبد خانوار طی یک‌سال گذشته حدود ۶۷۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و از رقم ۸ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان به ۹ میلیون تومان رسیده است.

همانطور که از این جدول برداشت می‌شود، علی‌رغم اینکه هزینه‌های مردم برای تهیه اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش یافته است اما در طرف دیگر درصد مخارج خوراکی نسبت به کل هزینه ها و میزان مصرف مردم از کالاهای خوراکی و آشامیدنی کاهش داشته است و در واقع سرانه مصرف این محصولات روند نزولی را تجربه کرده است.

براین اساس می‌توان گفت که مردم برای اینکه بتوانند گرانی کالاها را تحمل کنند مجبور شدند میزان مصرف خود را کاهش دهند.

براساس این جدول، سرانه مصرف اکثر کالاهای اساسی سبد خانوار در یک سال گذشته با کاهش چشمگیر همراه بوده است که برای نمونه می‌توان به کاهش ۱۰ کیلوگرمی مصرف برنج ، ۱۷ کیلوگرمی مصرف نان و ۱۱ کیلوگرمی مصرف شیر اشاره کرد.

همانطور که از این نمودار برداشت می‌شود، در سال گذشته تقریبا سهم تمامی محصولات خوراکی و آشامیدنی از بودجه خانوار کاهش داشته است که از آن جمله می‌توان به برنج، نان، گوشت، شیر و … اشاره کرد.

در بین اقلام گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین سهم از کل هزینـه ناخـالص(معادل ۵.۳ درصد) متعلق به هـزینه انواع گوشت بود.

پس از آن به ترتیب هـزینه میوه‌های تـازه‌با ۴.۲ درصـد ، شـیر و فـرآورده‌های آن و تخـم پرنـدگان با ۲.۶ درصد ، ســبزی هـای تـازه بـا ۲.۴ درصـد ، آرد، رشـته و غلات با ۲.۲ درصد و انواع نان و بیسکویت بـا ۱.۸ درصـد بیــشترین سـهم را به خـود اختـصاص داده‌اند.

کاهش دسترسی مردم به کالاهای اساسی و کم شدن سرانه مصرف موادغذایی نشان از این دارد که گرچه مسئولان از کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند، اما معیشت مردم گویای این واقعیت است که در یک‌سال گذشته علاوه بر اینکه قیمت ها افزایش یافت اما میزان مصرف کاهش یافت، در واقع مردم پول بیشتری برای خرید کالای کمتری دادند.