پاسِ آبشار فتنه‌گران به آمریکا
پاسِ آبشار فتنه‌گران به آمریکا

چرا توئیت اخیر یکی از محکومان فتنه ۸۸ مبنی بر تولید موشک و بمب اتمی و تبدیل ایران به کره شمالی اسلامی، پاسِ آبشار فتنه‌گران به آمریکاست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، رضا سراج کارشناس سیاسی در کانال تلگرامی اش نوشت: چرا توئیت اخیر یکی از محکومان فتنه ۸۸ مبنی بر تولید موشک و بمب اتمی و تبدیل ایران به کره شمالی اسلامی، پاسِ آبشار فتنه‌گران به آمریکا است؟

آمریکایی‌ها با درخواست بازرسی از اماکن نظامی ایران، بازی چند منظوره‌ای را آغار کرده‌اند. از یک طرف موافقت ایران با این بازرسی‌ها‌، اجرای تعهدات آمریکا در برجام را دستخوش بهانه‌‌های واهی خواهد کرد و نقض هر چه بیشتر برجام را زمینه سازی می‌کند. از طرف دیگر، عدم موافقت ایران با بازرسی از اماکن نظامی نیز انگاره برنامه پنهانی ایران برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی را تقویت و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را بهانه سازی می‌نماید. در حقیقت بازرسی از مراکز نظامی ایران، فعال نمودن چرخه اقناع سازی جهانی برای اثبات نقض برجام از سوی ایران، اجماع مجدد به بهانه انحراف در برنامه‌های نظامی ایران و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است.

در حالیکه «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل با سفر به وین، پروژه بازرسی از مراکز نظامی را کلید زده است؛ این‌ همانی ایران با کره شمالی، تسهیل در تحقق اهداف بازی جدید آمریکا علیه ایران و خیانت ماندگار فتنه‌گران به منافع ملی است. پیش از این هم فتنه‌گران کوشیدند به بهانه عدم رفع حصر، اعمال تحریم‌های حقوق بشری و اجماع مجدد علیه ایران را زمینه سازی کنند.