سرعت زیاد خودرو ال۹۰، راکب دوچرخه سوار را راهی بیمارستان کرد
سرعت زیاد خودرو ال۹۰، راکب دوچرخه سوار را راهی بیمارستان کرد

سرعت زیاد خودرو ال۹۰ موجب آسیب دیدن راکب دوچرخه سوار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، سرعت زیاد خودرو ال۹۰ موجب آسیب دیدن راکب دوچرخه سوار شد.

 

صبح امروز خودرو ال۹۰ در جاده کلید بر به دلیل سرعت زیاد و عدم توانایی در کنترل خودرو یا خودرو پیکان وانت برخورد کرد و موجب شد پیکان وانت نیز بعد از منحرف شدن به دوچرخه سوار برخورد کند.

 

راکب دوچرخه سوار آسیب دید که به بیمارستان منتقل شد و خوشبختانه به سرنشینان خودرو آسیب جدید نرسید.