مدیرکل امور کتابخانه های سابق گیلان معاون سیاسی استاندار میشود

به نقل از منابع آگاه از استانداری گیلان مدیر امور کتابخانه های سابق گیلان به سمت معاونت سیاسی استاندار گیلان منصوب میشود. به گزارش لنگرنیوز پس از چند هفته ا زسرکار آمدن استاندار جدید گیلان گزینه های زیادی برای مسئولیت های مختلف در استانداری و فرمانداری ها مطرح شد.   به گزارش املش ما به […]

به نقل از منابع آگاه از استانداری گیلان مدیر امور کتابخانه های سابق گیلان به سمت معاونت سیاسی استاندار گیلان منصوب میشود.

به گزارش لنگرنیوز پس از چند هفته ا زسرکار آمدن استاندار جدید گیلان گزینه های زیادی برای مسئولیت های مختلف در استانداری و فرمانداری ها مطرح شد.

 

به گزارش املش ما به نقل از منابع آگاه از استانداری گیلان مدیر امور کتابخانه های سابق گیلان به سمت معاونت سیاسی استاندار گیلان منصوب میشود.

 

محمد احمدی پور براساس این گزارش محمد احمدی پور که سابقه فرمانداری  بیش از سه شهرستان در استان گیلان  را در کارنامه خود  دارد تا هفته آینده سکان معاونت سیاسی را برعهده میگیرد.