آغاز عملیات عمرانی در دانشگاه ازاد لنگرود + تصاویر

دکتر کیوان صائب در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز گفت : احداث یک کارگاه اموزشی برای رشته های فنی مهندسی و محوطه سازی دانشگاه در فاز اول عملیات عمرانی قرار دارد . به گزارش لنگرنیوز ، رئیس دانشگاه ازاد اسلامی لنگرود از آغاز عملیات عمرانی در دانشگاه ازاد لنگرود خبر داد . دکتر کیوان صائب در […]

دکتر کیوان صائب در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز گفت : احداث یک کارگاه اموزشی برای رشته های فنی مهندسی و محوطه سازی دانشگاه در فاز اول عملیات عمرانی قرار دارد .

به گزارش لنگرنیوز ، رئیس دانشگاه ازاد اسلامی لنگرود از آغاز عملیات عمرانی در دانشگاه ازاد لنگرود خبر داد .
دکتر کیوان صائب در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز گفت : احداث یک کارگاه اموزشی برای رشته های فنی مهندسی و محوطه سازی دانشگاه در فاز اول عملیات عمرانی قرار دارد .
وی با بیان اینکه محوطه دانشگاه ۴ هکتار می باشد افزود : ۲ هکتار از محوطه سنگ فرش و چراغ های روشنایی نصب خواهد شد .

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10)