ادامه کپی برداری و انتشار خبرگزاری ها از سایت های خبری بدون ذکر منبع + عکس

۲۳ مرداد ۹۳ این سایت خبری با تیتر ((جراید افتخار افرینی ها و فرهنگ ایثار و مقاومت آزادگان را در برابر ظلم و استکبار را به نسل جوان منتقل کنند)) منتشر کرد که بعد از گذشت ۲ روز این خبر سایت یکی از خبرگزاری ها دیده شد و این در صورتی بود که در مراسم […]

۲۳ مرداد ۹۳ این سایت خبری با تیتر ((جراید افتخار افرینی ها و فرهنگ ایثار و مقاومت آزادگان را در برابر ظلم و استکبار را به نسل جوان منتقل کنند)) منتشر کرد که بعد از گذشت ۲ روز این خبر سایت یکی از خبرگزاری ها دیده شد و این در صورتی بود که در مراسم فوق خبرنگار دیگری حضور نداشت.

به گزارش لنگرنیوز ، ۲۳ مرداد ۹۳ این سایت خبری با تیتر ((جراید افتخار افرینی ها و فرهنگ ایثار و مقاومت آزادگان را در برابر ظلم و استکبار را به نسل جوان منتقل کنند)) منتشر کرد که بعد از گذشت ۲ روز این خبر سایت یکی از خبرگزاری ها دیده شد و این در صورتی بود که در مراسم فوق خبرنگار دیگری حضور نداشت.

یکی از مواردی که در به عنوان رسالت خبری می توان از آن نام برد رعایت قوانین شرعی و قانون مطبوعات کشور می باشد.

چند وقتی است که برخی از خبرگزاری ها مطالب سایت های خبری را کپی و بدون ذکر نام منبع منتشر می کنند که اگر شرع را در نظر نگیریم قانون هم این کار را خلاف اعلام می کند مگر در مواردی که یک سایت کپی رایت را در سایت خود لحاظ نکند.

این در صورتی است که این سایت و سایت های خبری در کوچکترین اشکالات حتی نگارشی مورد بازخواست قرار گرفته و مواردی پیش می آید که البته سایت خبری را مورد حاشیه قرار می دهد .

ناگفته نماند سایت خبری لنگرنیوز بحمدلله تا امروز حقوق کپی رایت را کاملا رعایت نموده و به حدود شرعی و قانونی پایبند است و پایبند می ماند چرا که ملاک فعالیت ما قانون اسلامی ایران است که بر اساس شرع قانون گذاری شده است.

این طور به نظر می رسد که خبرگزاری ها میل دارند که تمام اخبار را تولیدی و از خبرنگاران خود جلوه دهند در صورتی که در مراسم فوق خبرنگاری حضور نداشت و اگر به مطالبی که دور آنها کادر قرمز کشیده شده است مشاهده می کنید که عینا مطلب لنگرنیوز منتشر شده است و هیچ نام منبعی هم ذکر نشده است.

در ماه های پیش نیز برخی از سایت های خبری از کپی برداری خبرگزاری ها و انتشار بدون ذکر نام منبع گله کرده بودند که مشاهده می شود هنوز هم این کار ادامه دارد.

شایسته ایت همانطور که سایت های خبری خود را مقید به قانون اسلامی میدانند خبرگزاری ها که رسالت سنگین تری از آنان انتظار می رود این مورد را هم در نظر بگیرند.

1

2