رشد اقتصادی ۷ درصدی به جیب غوغا سالاران و رانت خواران می رود نه مردم!
رشد اقتصادی ۷ درصدی به جیب غوغا سالاران و رانت خواران می رود نه مردم!

در حالتی رشد اقتصادی می تواند صحت داشته باشد که سهم چند درصد اقلیت ثروتمند کشور بیشتر شده باشد. رشد اقتصادی کشور بیانگر استفاده هرچه بیشتر طبقه رانت خواران و دلالان از اقتصاد کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید براینکه رشدهای اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار در زندگی مردم عادی نمودی ندارد به خبرنگار قدس آنلاین گفت:رشد اقتصادی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تنها از یک جنبه می تواند صحت داشته باشد وآن هم برخوردار شدن عده ای منفعت جو از اقتصاد کشور است. از این رونمی توان گفت کشور رشد اقتصادی ۷ درصدی را تجربه کرده است در حالی که این رشد به خودی خود در زندگی مردم احساس نمی شود. بنابراین زمانی می توان رشد ۷ درصدی را توجیه کرد که رشد اقتصادی را به گروه خاصی نسبت دهیم که از توزیع بسیار نابرابر درآمد در کشور بهره مند هستند.

وی با تاکید براینکه اکثریت جامعه براساس مزایا و دریافت ها زیر خط فقر زندگی می کنند بیان داشت: در واقع اکثریت جامعه که شامل طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند از رشد اقتصادی بهره ای نداشته اند. زمانی می توان رشد اقتصادی را توجیه کرد که درآمد به صورت عادلانه بین مردم توزیع شده باشد. براساس آمار واطلاعات موجود، اکثریت طبقات متوسط جامعه به سمت فقیرترشدن می روند و حقوق و دریافتی کارگران وکارمندان دولت اعم از نظامی وغیر نظامی از خط مطلق فقر کمتر است، طبیعی است اقشار متوسط و ضعیف جامعه توانایی گذران زندگی مطلوبی ندارند بنابراین براساس چنین مشاهداتی نمی توان به آمارهای اعلام شده درکل جامعه اعتماد کرد.

موسایی با تاکید براینکه رشد اقتصادی تنها برای طبقه رانت خوار ووابسته به دولت محقق شده به قدس آنلاین گفت: حال این سوال مطرح می شود که آیا مردم رشد درآمدی داشته اند؟ آیا تولید افزایش یافته است؟ بنابراین باید گفت در حالتی رشد اقتصادی می تواند صحت داشته باشد که سهم چند درصد اقلیت ثروتمند کشور بیشتر نشده باشد. اما متاسفانه در حال حاضر رشد اقتصادی کشور بیانگر استفاده هرچه بیشتر طبقه رانت خواران و دلالان از اقتصاد کشور است. این اقتصاددان تصریح کرد: هنگامی که رشد اقتصادی در زندگی مردم جامعه هیچ نمودی ندارد بنابراین باید گفت این رشد تنها سهم کسانی است که به دولت و وزرا وابسته هستند وبرای انتخاب فلان وزیر با تشکیل  کمپین و غوغا سالاری به دنبال تامین منافع خود هستند. قطعا تنها دلیل چنین غوغاسالاری ها استفاده از رانت های اطلاعاتی و اقتصادی برای بهره مندی هر چه بیشتر است و تنها چیزی که در آن اصلا رعایت نمی شود خواست مردم وخدمت به مردم برای کسب رضایت خداست. وی ادامه داد: توزیع ناعادلانه درآمدها و فرصت ها وسوء استفاده از مناصب قدرت در ایران منجر به ثروتمند شدن عده قلیلی شده است که اقتصاد کشور را به انحصار خود درآورده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران درخصوص فعالیتهای دانش بنیان وعدم رشد قابل قبول آن در کشور  خاطرنشان کرد: اگر ادعا شود بدون اشتغالزایی می توان به رشد اقتصادی رسید این حرف قابل تایید است اما مطمئنا درایران به چنین جایگاهی دست نیافته ایم. کشورهای توسعه یافته به این مرحله رسیده اند که با انجام فعالیتهای فکری و دانش بنیان سهم ویژه ای در اقتصاد به دست آورند اما ایران همچنان در فعالیتهای یدی باقی مانده است بنابراین نمی توان به رشد آمار اقتصادی اعتماد کرد.

موسایی افزود: متاسفانه شرایط خوبی برای کارگران مهیا نیست و طبقه کارفرما نیز از طبقه کارگران حمایت نمی کند حتی در ایران سندیکای کارگری مستحکمی برای دفاع از کارگران وزحمت کشان وجود ندارد. امروز طبقه زحمت کش جامعه قدرت دفاع از خودشان را ندارند و هیچ کس از حقوق آنها دفاع نمی کند. کشاورزان و کارگران به هیچ وجه حمایت نمی شوند و مشکلات آنها  به هیچ وجه رسانه ای نمی شود در حالی که طبقه رانت خوار وابسته به دولت که دسترسی به رسانه دارند به سهولت واقعیات را وارونه جلوه می دهند.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه افزایش آسیبهای اجتماعی که منجر به بحران های متعددی شده نمی تواند نشان دهنده رشد اقتصادی باشد اظهار داشت: بی شک در حالی که آسیب های اجتماعی آنقدر افزایش یافته که به مرز بحران رسیده آیا میتوان گفت جامعه رشد اقتصادی را لمس کرده است؟ افزایش آسیبهای اجتماعی بیانگر آن است که فقر و بیکاری افزایش یافته است. کاهش تولید و تعطیلی کارخانه ها و عدم استفاده از همه ظرفیت کارخانه های ایران و بیکاری جوانان منجر به افزایش طلاق، بیکاری، فحشا و خشونت شده است. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: زمانی آسیبهای اجتماعی افزایش می یابد که ساختار اقتصادی و توزیع قدرت بسیار نامناسب و رانت گونه باشد بنابراین در چنین شرایطی نمی توان گفت کشور رشد اقتصادی بین ۶ تا ۷ درصد را تجربه کرده است.