رهاسازی دو قطعه پرنده در طبیعت لنگرود
رهاسازی دو قطعه پرنده در طبیعت لنگرود

دو قطعه پرنده در طبیعت شهرستان لنگرود که توسط شهروندان به اداره محیط زیست لنگرود تحویل داده شده بود رهاسازی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، سید امین نجات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دو قطعه پرنده در طبیعت شهرستان لنگرود که توسط شهروندان به اداره محیط زیست لنگرود تحویل داده شده بود رهاسازی شد.

وی گفت: یک قطعه «طاووسک» و یک قطعه «پاشلک» معمولی توسط یکی از همیاران محیط زیست شهرستان لنگرود تحویل نیروی های یگان پاسگاه محیط بانی چاف و چمخاله شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود افزود: این دو قطعه پرنده پس از تیمار و اطمینان از وضعیت جسمانی این پرندگان، توسط محیط بانان اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان لنگرود در طبیعت چاف و چمخاله رهاسازی شدند.

نجات از همه شهروندان که با حساسیت خود در حفظ تنوع زیستی شهرستان مشارکت دارند، قدردانی کرد.