نخستین قسمت گفت‌وگو با «قربانیان تلگرام» منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، نخستین قسمت گفت‌وگو با «قربانیان تلگرام» منتشر شد.