تصاویر زیبا از بقعه آقا سیدحسن روستای صیقل بنه

در روستای صیقل بنه از توابع بخش مرکزی لنگرود مقبره آقا سید حسن قرار دارد و مسلم حق بین و ایرج پور جعفر دوست دو شهید والا مقام این روستا می باشند .  

در روستای صیقل بنه از توابع بخش مرکزی لنگرود مقبره آقا سید حسن قرار دارد و مسلم حق بین و ایرج پور جعفر دوست دو شهید والا مقام این روستا می باشند .

 

1 (9) 1 (8) 1 (7) 1 (6) 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)