تصاویر زیبا از بقعه آقا سیدحسن روستای صیقل بنه
تصاویر زیبا از بقعه آقا سیدحسن روستای صیقل بنه

در روستای صیقل بنه از توابع بخش مرکزی لنگرود مقبره آقا سید حسن قرار دارد و مسلم حق بین و ایرج پور جعفر دوست دو شهید والا مقام این روستا می باشند .  

در روستای صیقل بنه از توابع بخش مرکزی لنگرود مقبره آقا سید حسن قرار دارد و مسلم حق بین و ایرج پور جعفر دوست دو شهید والا مقام این روستا می باشند .

 

1 (9) 1 (8) 1 (7) 1 (6) 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)