اجبار مخابرات لنگرود به مشترکین برای استفاده از اینترنت شرکت مخابرات!
اجبار مخابرات لنگرود به مشترکین برای استفاده از اینترنت شرکت مخابرات!

شرکت مخابرات اینترنت خط مشترک مربوطه را از مخابرات جمع‌آوری و آن خط را به حالت pcm درآورد و اینترنت خط مشترک مربوطه را قطع کرد تا مشترک نتواند از شرکت دیگری اینترنت استفاده کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی لنگرخبر، چند روز گذشته یکی از شهروندان با مراجعه به مخابرات لنگرود درخواست جمع‌آوری خط اینترنت خود را از شرکت مخابرات کرد تا از خدمات اینترنت شرکت دیگری استفاده کند.

شرکت مخابرات نیز اینترنت خط مشترک مربوطه را از مخابرات جمع‌آوری و آن خط را به حالت pcm درآورد و اینترنت خط مشترک مربوطه را قطع کرد تا مشترک نتواند از شرکت دیگری اینترنت استفاده کند.

درحالی‌که همه مشترکین مختار هستند تا از شرکت دلخواه خود اینترنت استفاده کنند ولی شرکت مخابرات با محدود کردن مشترکین آن‌ها را اجبار می‌کنند تا صرفاً از خدمات اینترنت این سرکت استفاده کنند.

در این خصوص مخابرات توجیه می‌آورد که اگر مشترکی اینترنت خود را از مخابرات جمع‌آوری کرد پورت اینترنت مشترک جمع‌آوری‌شده را به مشترک جدیدی متصل می‌کنند درحالی‌که:

اولاً: مشترک حق انتخاب شرکت خدمات دهنده مخابرات را دارد.

دوما: این شرکت مخابرات است که زیرساخت‌های لازم برای مشترکین و نوع استفاده و بهره‌برداری برای مشترکین را ایجاد کند.

انتهای پیام/