هنگامی که آسفالت‌های خیابان انقلاب رنگ خونشان را می‌گرفت خون دانش‌آموزهای درسِ شاه نیاموخته را غبار اندوه و خشم مبارزه، آمیخته می‌شد با احساسی از حیرت و اعجاب.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، هنگامی که آسفالت‌های خیابان انقلاب رنگ خونشان را می‌گرفت -خون دانش‌آموزهای درسِ شاه نیاموخته را-، غبار اندوه و خشم مبارزه، آمیخته می‌شد با احساسی از حیرت و اعجاب؛ اعجاب از آنکه چگونه ۱۵ سال پیش در همین روز، همین روزِ سیزدهم آبانِ تاریخ‌ساز، امامشان را به هوای نابودی و فراموشی، تبعید کردند و حالا، فرزندانش از مدرسه فرار کرده‌اند تا به قیمت خون نشان دهند دروغ است اینکه از دل برود هر آنکه از دیده برفت. عکس‌های امام در دستانشان بود اما به چشم قلب، او را می‌دیدند که چند روز بعد، بر منبرِ روییده از خونهای آنها، می‌نشیند و توی دهان دولت می‌زند.

مجموعه‌ی تصویری «انتقام‌کِشی به‌خاطر امام» گزارشی است ناب از تصاویری جاودانه از حماسه‌ی بزرگ سیزدهم آبان ۱۳۵۷ که در ادامه می بینید:

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-02-47.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-02-52.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-02-55.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-02-57.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-00.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-03.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-06.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-08.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-11.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-14.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-17.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-20.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-23.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-26.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-29.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-32.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-35.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-38.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-41.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-44.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-47.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-49.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-52.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-03-55.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20171104/photo_2017-11-04_00-04-03.jpg

  • منبع خبر : خبرنامه دانشجویان ایران