آرام شدن فضای سیاسی کشور در دولت یازدهم چشمگیر بوده است

رمضانی ضرورتها و اهمیت تولید و چرائی آن را مهم ارزیابی کرد و یاداور شد: شناخت آثار و پیامدهای تولید در اقتصاد کشور و همچنین نقش آن در سایر عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما بسیار مهم است. به گزارش لنگرنیوز به نقل از خبرنگار فارس , یعقوب رمضانی در حاشیه نشست مدیران استان […]

رمضانی ضرورتها و اهمیت تولید و چرائی آن را مهم ارزیابی کرد و یاداور شد: شناخت آثار و پیامدهای تولید در اقتصاد کشور و همچنین نقش آن در سایر عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما بسیار مهم است.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از خبرنگار فارس , یعقوب رمضانی در حاشیه نشست مدیران استان گیلان اظهار کرد:امروزه در همه جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسانها به نقش و اهمیت آن واقفند که به گونه­ای که در یکی دو قرن گذشته افراط شکل گرفته در تولید، ناشی از مطلوبیت ذاتی یافتن آن است.

مسئول روابط عمومی فرمانداری لنگرود,تولید را در نگرش عمومی بشر یک ارزش تلقی شده دانست و عنوان کرد:صرف­نظر از نیاز و یا اهداف تولید, مسابقه ای بی­رحمانه در تولید هرچه افزون تر، چهره زندگی مردم غرب و شرق عاالم را دگرگون کرده و خسارت­های جبران­ناپذیری نیز به منابع موجود در کره خاکی وارد نموده است.

رمضانی ضرورتها و اهمیت تولید و چرائی آن را مهم ارزیابی کرد و یاداور شد: شناخت آثار و پیامدهای تولید در اقتصاد کشور و همچنین نقش آن در سایر عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما بسیار مهم است.

وی امنیت داخلی به دلیل حل مسائل اشتغال و تورم و امنیت منطقه­ای و جهانی را به دلیل افزایش نقش اقتصاد دنیا و بخصوص سرمایه ­گذاری ها خواند و گفت:این امر از آثار سوء اقتصاد تک محصولی و اتکا به ارز حاصل از فروش نفت خواهد کاست و روحیه نشاط و سربلندی و عزت و همه فضائل روحی ناشی از آن را برای ملت ایران به همراه و ارمغان خواهد داشت.

مسئول روابط عمومی فرمانداری لنگرود درباره نشست مدیران استانی که در شهر لنگرود برگزار شد اظهار کرد:با توجه به عبور از رکود سیاسی در دولت یازدهم اکنون زمان عبور از رکود و رونق اقتضادی هستیم. وی آرام شدن فضای سیاسی کشور از گذشته را قابل توجه توصیف کرد و گفت: که نشست هایی از این قبیل در جهت رونق فضای کسب و کار صورت میگیرد.

یعقوب رمضانی کارگروه حمایت از تولیدگران را درجهت همکاری بین مدیران استان و تولیدگران داخلی و حل مسائل و مشکلات آن ها از قبیل جذب و تقویت سرمایه گذار,ارائه تسهیلات بانکی و رونق فضای کسب و کار  مهم دانست و گفت:امیدواریم در دولت یازدهم به سمت توسعه و پیشرفت همه جانبه گامی بلند برداریم.