تعداد ۱۵۷ رشته دام هوایی مورد استفاده در شکار غیر مجاز پرندگان، از اراضی لنگرود جمع آوری شد.

سید امین نجات در گفت‌وگو با خبرنگار لنگرخبر اظهار کرد: طی عملیات جداگانه ای در حوزه استحفاظی شهرستان توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست لنگرود، تعداد ۱۵۷ رشته دام هوایی جمع آوری شد.

وی با اشاره به تخریب کومه های شکاری در اراضی کشاورزی، افزود: با توجه به آغاز فصل مهاجرت پرندگان اداره حفاظت محیط زیست لنگرود و پاسگاه سرمحیط بانی پاسگاه چاف و چمخاله طی گشت های شبانه روزی مناطق حوزه شهرستان را مورد پایش قرار می دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود تاکید کرد: نصب هرگونه دام و ادوات شکار و صید ، خلاف قوانین و مقررات بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفین برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.