مدیر امور آبفار لنگرود گفت: انشعاب آب شرب ۴۱ مشترک بدهکار شهر چمخاله لنگرود قطع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، مدیر امور آبفار لنگرود گفت: پس از اخطارهای متعدد کتبی، انشعاب آب آشامیدنی این مشترکان بعلت بدهی قطع شد.

طهمورث خوشنام افزود: از ۴۱ مشترک بدهکار، تاکنون ۱۰ مشترک نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: برخورد قانونی با مشترکان بدهکار آب شرب روستایی شهرستان لنگرود به‌ طور جدی ادامه دارد.