قهرمانان لنگرودی را شناسایی کنید

تصویر زیر متعلق به برخی از وزرشکاران لنگرودی می باشد . به جهت یادآوری دوران قدیم افرادی که از این عکس خاطره ای دارند در زیر همین خبر منتشر کنند.  مکان ، اسامی افراد و مناسبت این عکس را اعلام کنید. برای نمایش بزرگتر و با کیفیت بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید.

تصویر زیر متعلق به برخی از وزرشکاران لنگرودی می باشد . به جهت یادآوری دوران قدیم افرادی که از این عکس خاطره ای دارند در زیر همین خبر منتشر کنند. 

مکان ، اسامی افراد و مناسبت این عکس را اعلام کنید.

برای نمایش بزرگتر و با کیفیت بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید.

4