متخصص بیوتکنولوژی پزشکی با بیان اینکه مدیران تهدیدات زیستی را جدی نمی گیرند، گفت: فرهنگ ایمنی و ایمنی زیستی توسعه نیافته است و برای جان، مال و زمان مردم ارزشی قائل نیستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، به نقل از «دیارباران»  علی کرمی در گردهمایی تخصصی پدافند غیر عامل با رویکرد تهدیدات زیستی نوین در سالن اجتماعات راه و مسکن شهرسازی ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: علت پیروزی جمهوری اسلامی ایران داشتن دو بال اصلی موفقیت علم و دانش به روز و دومی ایمان است که ایران هر دو بال اصلی را داشته است.

وی با بیان اینکه ایران در حوزه پوست، چشم و ریه تبدیل به غول پزشکی جهان شده است گفت: با توجه به پیشرفته گسترده ایران در عرصه های مختلف علمی، دفاعی و… تهدیدات سخت به تهدیدات نرم و با چهره های مختلف تبدیل شده است.

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تصریح کرد: تهدیدات فرهنگی مانند ناتوفرهنگی، شبکه های اجتماعی و نیز در بخش های سیاسی، اقتصادی و علمی تهدیدات جدیدی دشمنان ایجاد کرده اند.

کرمی با بیان اینکه ایران متاسفانه در کارهای تیمی ضعیف است، بیان کرد: اشکال کار ما این است که احساساتی هستیم در صورتی که عقل گرایی باید وارد کار شود.

متخصص بیوتکنولوژی پزشکی از دانشگاه کپنهاک دانمارک با اشاره به پیشرفت علم و فناوری و افزایش دشمنی های استکبار، ابراز کرد: دشمن هر روز با ابزاری جدید ضربه می زند و ایران با وجود اینکه در محاصره ۵۰پایگاه نظامی است امن ترین ترین کشور خاورمیانه است که این امنیت را مدیون تفکر و خون شهدا است.

**پدافند غیرعامل باید در کنار مدیریت بحران قرار بگیرد

وی در تشریح پدافند غیرعامل، افزود: پدافند غیرعامل شامل اقداماتی است که با بکارگیری لوازم جنگ افزار نبوده است و اجرای آن می تواند از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی حساس، حساس نظامی و غیر نظامی، تلفات انسانی جلوگیری نموده است.

مدرس و محقق ارشد پدافند غیرعامل ویژه تهدیدات نوین و زیستی، تصریح کرد: پدافند غیرعامل می بایست در کنار مدیریت بحران قرار بگیرد و موجب مصنونیت کشور در مقابل تهدیدات شود.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل در طبعیت به صورت استتار و اختفا نیز وجود دارد، بیان کرد: مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و پدافند پیش دستانه باید در کنار هم قرار گیرند.

**بزرگترین بحران کشور بحران مدیریت است

کرمی با بیان اینکه مدیران کل باید با نگاه پدافند غیرعامل مدیریت خود را انجام دهند، گفت: خلاصه پدافند غیرعامل شامل ۳جمله شناسایی تهدیدات و الویت بندی، شناسایی آسیب پذیری ها به تهدیدات فوق، اقدامات جهت کاهش آسیب پذیری یا افزایش پایداری است.

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) درباره انواع تهدیدات بیولوژیک، گفت: بیوتروریسم تهدید بر علیه انسان، تهدید علیه منابع کشاورزی و دامی، تهدید بر علیه منابع صنعتی به خصوص در صنایع میکروالکتروکی و تهدیدات جدیدی علیه کشور همگام با پیشرفت علم و فناوری است.

مدرس و محقق ارشد پدافند غیرعامل با بیان اینکه مدیران تهدیدات زیستی را جدی نمی گیرند، افزود: فرهنگ ایمنی و ایمنی زیستی توسعه نیافته است و برای جان، مال و زمان ارزشی قائل نیستیم.

**ترور شخصیت ها با عوامل بیولوژیک و محصولات غذایی تراریخته از تهدیدات و ترورهای دشمن اشت

کرمی با بیان اینکه بزرگترین بحران کشور بحران مدیریت است، ابراز کرد: ترور شخصیت ها با عوامل بیولوژیک، ترورهای شکلاتی مانند ترور مسئولین فلسطینی با عوامل موادغذایی، ترور با موادغذایی همچون مکمل های باشگاهای ورزشی، لوازم آرایش، کرم ساقه خوار برنج که هدیه کشورهای اروپایی به ایران است و محصولات غذایی تراریخته و… تهدیدات و ترورهای دشمن اشت.

وی با بیان اینکه باید دیدمان را نسبت به تهدیدات منطبق با تحولات علمی و فناوری کنیم و تهدیدات زیستی فوق العاده دانشمندانه است، گفت: امروزه تهدیدات از وبا، طاعون و….که درگذشته رواج داشت تغییر پیدا کرده است و به صورت کنترل ذهن، جمعیت، اختلال در سبک زندگی، دامپروری، شیلات، ژنتیک و… شده است.

متخصص بیوتکنولوژی پزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه کپنهاگ دانمارک با اشاره به نرم افزارهای بیوتروریسم گفت: بازهای رایانه ای و موبایلی، آموزش بیوتروریسم در نرم افزارها و بازی ها با کیفیت بسیار عالی و با هزینه های هنگفت امروزه در دست کودکان و افراد در تمام سنین قرار گرفته است.

** از سرقت ژنیتیکی همچون ثبت زعفران ایران به نام کشوری دیگر تا پروژه کنترل جمعیت ایران طی ۲۰ سال

وی تصریح کرد: سرقت ژنیتیکی که نوعی بیوتروریسم در عرصه ذخایر ژنتیکی همچون ثبت زعفران ایران به نام خود است، گفت: پروژه کنترل جمعیت ۲۰سال در ابران اجرا شده و همچنان ادامه دارد جنگ جمعیتی صهیونیسم علیه ملت ها و ایران است.

مدرس و محقق ارشد پدافند غیرعامل درباره پیشنهاد خود در خصوص پدافند زیستی استان گیلان، بیان کرد: در استان گیلان باید بر اساس فرضیات طرح پدافند زیستی تهیه و آموزش و تمرین داده شود تا فرایند خوبی داشته باشیم و در بحث ذخیره داروهای راهبردی باید در سطح استان ها ساز و کار مناسبی داشته باشد و همه اقدامات مستند سازی شود.

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تصریح کرد: تمام دستگاهای ذیربط در کنار هم ابتدا تهدید را شناسایی و سپس با ایجاد شبکه، سامانه پایش برای موضوعات مختلف، و به ردیابی و رصدتهدید بپردازند و عوامل تهدید زیستی را باید شناخت و تشکیل تیم امنیتی پزشکی، شبکه پایش، کنترل تهدیدات، تعامل بین المللی و منطقه ای، غربالگری محیط و… انجام شود.

پایان پیام/