اسرائیل قدرت پوشالی می باشد که دچار توهم شده است/این پیروزی ، افتخاری برای ایران است

نماینده مردم لنگرود افزود : این نشان دهنده این است که ارتش اسرائیل در فضای توهمی که خود را به عنوان ارتش بزرگ تلقی می کردند سر می کند و این ها قدرت های پوشالی هستند که خیلی راحت و با چند موشک که به سویشان پرتاب شد تسلیم شدند  و به نوعی شکستی برای […]

نماینده مردم لنگرود افزود : این نشان دهنده این است که ارتش اسرائیل در فضای توهمی که خود را به عنوان ارتش بزرگ تلقی می کردند سر می کند و این ها قدرت های پوشالی هستند که خیلی راحت و با چند موشک که به سویشان پرتاب شد تسلیم شدند  و به نوعی شکستی برای اسرائیل بود.

مهرداد لاهوتی در گفت و گو با لنگرنیوز در خصوص پیروزی غزه با بیان اینکه ارتش اسرائیل مدعی بود که دارای بزرگترین ارتش نظامی در دنیا است گفت : این سومین جنگی بود که اسرائیل در غزه آغاز کرده بود که با مقاومت مجدد مردم غزه روبرو شد و در مقابل توانست موشک های ۱۶۰ کیلومتری را نیز به صورت تمرینی بر روی اسرائیل پرتاب کند که موفقیت آمیز بود.

نماینده مردم لنگرود افزود : این نشان دهنده این است که ارتش اسرائیل در فضای توهمی که خود را به عنوان ارتش بزرگ تلقی می کردند سر می کند و این ها قدرت های پوشالی هستند که خیلی راحت و با چند موشک که به سویشان پرتاب شد تسلیم شدند  و به نوعی شکستی برای اسرائیل بود.

لاهوتی گفت : به نظر بنده این یک پیروزی بزرگ برای مردم فلسطین و افتخاری برای مردم ایران است.

نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه مردم ایران همیشه در کنار مردم مظلوم فلسطین و غزه هستند گفت : این پیروزی برای مردم غزه افتخار بزرگی به شمار می آید.

وی اظهار کرد : اسرائیل در این جنگ مثل جنگ های گذشته مورد حمایت امریکا قرار داشتند و میتوان گفت که امریکا هم شکست خورده این جنگ است.