عضو شورای شهر رشت گفت: تکذیب وزیر را به عنوان عذرخواهی او می پذیریم. اما همین سبوس برنج را در حلق کسانی می کنیم که مهمان نواز بودن گیلانی ها را با خیلی چیزهای دیگر اشتباه می گیرند و در پایان تاکید می کنم: ادب مرد به ز دولت اوست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، عضو شورای شهر رشت در بخشی از سخنان خود در جلسه دیروز این شورا به سفر وزیر کشاورزی به لنگرود و اظهارات ناراحت کننده وی که نشاندهنده توهین به برنجکاران بود، اظهار کرد: باعث تاسف است کشاورزی که دغدغه قیمت برنج دارد، وزیرمی گوید سبوس بدهید. جای خوشحالی است که تاثیر فضای رسانه ای اینقدر بود که وزیر ناچار شد، سریعا واکنش نشان دهد.

فرهام زاهد به فرهنگ فولکور گیلان و نوع معنای سبوس در فرهنگ محاوره اشاره نمود و افزود: سبوس در گیلان هنوز غذای چهارپاست. زیراهنوز نتوانسته ایم از سبوس برنج فراوری های جدید تولید کنیم. هرچند وزیر و استاندار گیلان به دلیل عدم آگاهی از فرهنگ گیلان، موجب ناراحتی کشاورزان شدند، اما تاسف برای مجموعه نماینده های گیلانی است که آنجا بودند و تذکر ندادند که در فرهنگ ما این جمله معنای خوبی نمی دهد.

وی ابراز کرد: تکذیب وزیر را به عنوان عذرخواهی او می پذیریم. اما همین سبوس برنج را در حلق کسانی می کنیم که مهمان نواز بودن گیلانی ها را با خیلی چیزهای دیگر اشتباه می گیرند و در پایان تاکید می کنم: ادب مرد به ز دولت اوست.

انتهای پیام/