امام آمد + فیلم کامل

در ابتدا آیت‌الله‌ مطهری‌ و آیت‌الله‌ پسندیده‌ وارد هواپیما شده و به امام خوشامد گفتند و نهایتا در ساعت ۹ و ۳۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه، خورشید عصر بر پلکان هواپیما هویدا گشت. انتظار چندین ساله ملت ایران سرانجام در نخستین ساعات صبح ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به پایان رسید و هواپیما در ساعت ۴۵/۸ دقیقه […]

در ابتدا آیت‌الله‌ مطهری‌ و آیت‌الله‌ پسندیده‌ وارد هواپیما شده و به امام خوشامد گفتند و نهایتا در ساعت ۹ و ۳۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه، خورشید عصر بر پلکان هواپیما هویدا گشت.

انتظار چندین ساله ملت ایران سرانجام در نخستین ساعات صبح ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به پایان رسید و هواپیما در ساعت ۴۵/۸ دقیقه در باند فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. برغم درخواست مهمانداران در خودداری مسافرین از سردادن شعار، همراهان صلوات شکر و شوق فرستادند. مهمان¬دار خبر به سلامت نشستن هواپیما را اعلام کرد. همه مسافران به احترام امام نشسته بودند، چشم استقبال کنندگان به پلکان هواپیما و چشم بسیاری به صفحه تلویزیون خیره مانده بود. در ابتدا آیت‌الله‌ مطهری‌ و آیت‌الله‌ پسندیده‌ وارد هواپیما شده و به امام خوشامد گفتند و نهایتا در ساعت ۹ و ۳۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه، خورشید عصر بر پلکان هواپیما هویدا گشت.

 

{flv}emam-12bahman1357|||1{/flv}