نماینده مردم رشت با بیان اینکه برخورد با فساد بخشی از مطالبات مردم است، گفت: فساد اداری، رانت، تبعیض، عدم انجام امور مردم توسط دستگاه های دولتی و در رأس آنها مشکلات اقتصادی همه مشکلاتی است که باعث نارضایتی مردم شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با خبرنگار ۸دی با اشاره به جابه جایی معاونت سیاسی استانداری گیلان اظهار کرد: بنا بر تعهد وزیر کشور تصمیم بر برکناری احمدی پور از سمت خود است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلیل این تصمیم عدم رضایت اکثر نمایندگان، عملکرد ضعیف و به شدت حزبی وی است.

وی با اشاره به بخشی از سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه تمام مشکلات مردم اقتصادی نیست، بیان کرد: صحبت رئیس جمهور کاملا درست است زیرا بخشی از مشکلات و مطالبات مردم در اعتراضات اخیر مربوط به انواع فسادهای حاکم بر کشور است.

کوچکی نژاد تصریح کرد: فساد اداری، رانت، تبعیض، بروکراسی بسیار تند اداری، عدم انجام امور مردم توسط دستگاه های دولتی و در رأس آنها مشکلات اقتصادی نیز همه مشکلاتی است که باعث نارضایتی مردم شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پروژه راه آهن رشت_قزوین بیان کرد: ۸۰درصد مراحل این پروژه انجام شده است.

وی افزود: بخشی از این پروژه به دلیل عدم منابع و مشکلات کشور به پایان نرسیده است ولی امیدوارم سال آینده در هفته دولت به بهره برداری برسد.