معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ارشاد گفت: امسال تا کنون بیش از ۲۰هزار شغل در عرصه فرهنگ و هنر در استان‌های سراسر کشور ایجاد شده است.

علی‌اصغر کاراندیش مروستی در گفت‌وگو با خبرنگار لنگرخبر با بیان اینکه وظیفه اصلی وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی فرهنگ‌سازی است، اظهار کرد: ارتقای فرهنگ جامعه از اهداف ما است.

 

وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شش معاون و سازمان‌ها و مراکز و ادارات‌کل استانی فعال است، افزود: معتقدیم توسعه پایدار با ارتقای فرهنگ جامعه محقق می‌شود.

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جامعه‌ای پیشرفت و. تعالی می‌یابد که فرهنگ در آن توسعه و گسترش و ارتقا یابد و برنامه‌ریزی بدون فرهنگ‌سازی اثرگذار نیست.

 

کاراندیش‌مروستی با بیان اینکه امسال ۲۴ هزار شغال باید در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد می‌کردیم، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۰ هزار شغل در عرصه فرهنگ و هنر در استان‌های سراسر کشور ایجادشده است.

 

وی با اشاره به ۳۰۰ پروژه عمرانی در حوزه فرهنگ و هنر خاطرنشان کرد: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام یا ادامه اجرای پروژه‌های فرهنگ و هنر در کشور اعتبارداریم.

 

انتهای پیام/

  • نویسنده : ابوالفضل شکری