تکذیب درخواست نزدیکان احمدی‌نژاد برای تجمع
تکذیب درخواست نزدیکان احمدی‌نژاد برای تجمع

نامه درخواست تجمع نزدیکان به رئیس جمهور سابق به وزارت کشور ارسال نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، یک مقام مطلع با اشاره به خبری مبنی بر ارسال نامه ای از سوی نزدیکان آقای محمود احمدی نژاد برای درخواست تجمع گفت: این نامه به وزارت کشور واصل نشده است.

وی افزود: قانون به صراحت شرایط درخواست و صدور مجوز تجمعات را مشخص کرده است و در این خصوص برابر با قانون اقدام خواهد شد.