نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه واردکنندگان برنج با یک یا دو واسطه وابسته به برخی مسئولان هستند و گویا این واردات برای بعضی مسئولان نفع دارد، گفت: این افراد نمی خواهند کشاورز، تاجر و افراد دیگر نفع ببرند و تنها به منافع خودشان می اندیشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، واردات برنج در شرایطی که کشاورزان داخلی به زحمت می توانند مشتری ای برای برنج های مرغوب تولید داخل پیدا کنند به یکی از دغدغه های مهم کشاورزان و برخی از مسئولان بدل شده است.

محمدصادق حسنی جور یابی، نماینده مردم رشت در مجلس در گفتگو با خبرنگار ۸دی در خصوص دلایل واردات برنج، اظهار کرد: توجیه و دلیل واردات برنج کاملاً معلوم است برخی عوامل معلوم الحال آنقدر برنج وارد کرده اند که تا ده سال دیگر هم استفاده کنیم این برنج ها تمام نمی شود.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان نمی خواهند کشاورزان نفس بکشند، گفت: این افراد برنج های تاریخ مصرف گذشته و با کیفیت پایین را وارد کرده و چند برابر قیمت می فروشند.

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: در حال حاضر این افراد کاری کرده اند که اختلاف قیمت برنج مرغوب گیلان با این برنج های خارجی بی کیفیت ناچیز شده است.

وی گفت: اکنون حتی کشاورزان بیچاره حاضر است برنج با کیفیت خودش را با قیمت ۸ هزار تومان و ۷ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد، چون نیاز دارد و شب عید است، اما باز هم مشتری نیست.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه واردکنندگان برنج با یک یا دو واسطه وابسته به برخی مسئولان هستند و گویا این واردات برای بعضی مسئولان نفع دارد، گفت: این افراد نمی خواهند کشاورز، تاجر و افراد دیگر نفع ببرند و تنها به منافع خودشان می اندیشند.