آخرین تصویر از شهدای گردان حمزه ، قبل از عملیات کربلای ۲ + اسامی

تصویری از دسته ۱ گروهان علی اصغر از گردان حمزه – قبل از عملیات کربلای ۲ – سال ۱۳۶۵ تصویری از دسته ۱ گروهان علی اصغر از گردان حمزه – قبل از عملیات کربلای ۲ – سال ۱۳۶۵ شهیدان : حسین غلامی –مجید ملاظهیری –احمد آشوبی- قدیری- ملکی-مرتضایی-جهاندیده و بخشی که در همین عملیات به […]

تصویری از دسته ۱ گروهان علی اصغر از گردان حمزه – قبل از عملیات کربلای ۲ – سال ۱۳۶۵

تصویری از دسته ۱ گروهان علی اصغر از گردان حمزه – قبل از عملیات کربلای ۲ – سال ۱۳۶۵

شهیدان : حسین غلامی –مجید ملاظهیری –احمد آشوبی- قدیری- ملکی-مرتضایی-جهاندیده و بخشی که در همین عملیات به فیض شهادت نائل شدند .

بقیه اعضای دسته نیز ، مجروح شدند ، ” پیرمرد یا شیر مرد دسته نیز مرحوم عسگری ، پدر دوشهید است که به دلیل مسن بودن اورا از شرکت در عملیات منع کردند و پس از عملیات ، تنها فرد سالم دسته ۱ گروهان علی اصغر

روح همه این به معراج رفتگان با مولایشان حسین (ع) ، محشور باد.

 

برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

1