شعر حماسی “هنوز سنگر ما عطر یا علی دارد” + صوت

شعر خوانی امیر نقدی در همایش شعر ایثار – این  همایش عصر روز یک شنبه ۹ شهریور در سالن گردان حمزه کومله برگزار شد.  

شعر خوانی امیر نقدی در همایش شعر ایثار – این  همایش عصر روز یک شنبه ۹ شهریور در سالن گردان حمزه کومله برگزار شد.

 

1 (5)