منصفی با ۹ رای به عنوان رئیس شورا لنگرود ابقا شد

غلامرضا منصفی با کسب ۹ رای و برای دومین سال به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود ابقا شد. به گزارش لنگرنیوز ، جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر لنگرود عصر امروز  در سالن شورای اسلامی لنگرود برگزار شد. در این انتخابات غلامرضا منصفی با کسب ۹ رای و برای دومین سال به عنوان […]

غلامرضا منصفی با کسب ۹ رای و برای دومین سال به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود ابقا شد.

به گزارش لنگرنیوز ، جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر لنگرود عصر امروز  در سالن شورای اسلامی لنگرود برگزار شد.

در این انتخابات غلامرضا منصفی با کسب ۹ رای و برای دومین سال به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود ابقا شد.

در انتخابات سال گذشته برای اعضای هیئت مدیره شاهد حواشی بودیم که خوشبختانه در این دوره به دور از حواشی انتخابات برگزار شد.

در این انتخابات رحیم شیخ طاهر به عنوان نایب رئیس جایگزین مهرداد زحمتکش شد.

خانم اعظم سیگارودی نیزبه عنوان منشی و ناصر احمدی شاد نیز به عنوان سخنگو انتخاب شدند.