مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اعلام کرد: با صدور مجوز برای ۱۵ نشریه و پایگاه خبری در گیلان موافقت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، فیروز فاضلی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان  با اشاره به جلسه ۱۶ بهمن هیات نظارت بر مطبوعات در خصوص تقاضاهای صدور مجوز نشریات گفت: در این جلسه با صدور مجوز ۱۵نشریه و پایگاه خبری در گیلان موافقت شد.

وی ادامه داد: از این تعداد ۶ مجوز در خصوص نشریات مکتوب است که شامل رشت سرسبز به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدمهدی خورسندی، نشرنو به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مطهر لطفی دیبا، مهر اقتصاد به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی علیرضا منکوئی، دامون گیل حمید رضازاده، افق گیلان حمیدرضا علیپور، مدیریت و توسعه ورزش به صاحب امتیازی دانشگاه گیلان و مدیرمسئولی دکتر فرهاد رحمانی نیا است.

فاضلی تصریح کرد: همچنین «نوداد گیل» حبیب اله محمدپور، «بامردم گیلان» محمدعلی اخوان، «صفیر گیلان» یوسف قلیزاده، «نیناد» مرجانه نظری، «داماش» یار میثم ضابطی، «تالش فردا» میلاد ابراهیمی، «اقتصاد روستا» سید رضا کسائی، «راه سوم نیوز» هادی نوری، «در استان نیوز» ساناز بردبار از پایگاه های خبری هستند که با صدور مجوز آنان موافقت شد.

وی یادآور شد: تا پیش از این استان گیلان دارای ۱۶۹نشریه مکتوب، ۱۵نشریه الکترونیک و ۱۰۹پایگاه خبری دارای مجوز بود.

  • منبع خبر : شبستان