لزوم اولویت‌بندی در پرداختن به آسیب‌های اجتماعی/باید کارهای صورت گرفته را به مردم گزارش دهیم
لزوم اولویت‌بندی در پرداختن به آسیب‌های اجتماعی/باید کارهای صورت گرفته را به مردم گزارش دهیم

فرماندار رودسر اهم موارد مطروحه در این کارگاه‌ها را مباحثه در زمینه آسیب‌های اجتماعی و آمارهای اعلامی دانست و گفت: معتقدم در مسائل اجتماعی در ابتدای امر باید به اولویت‌بندی آسیب‌ها بپردازیم و پس‌ازآن مبنای عمل برای برون‌رفت از آن آسیب را برنامه‌ریزی کنیم.

به گزارش لنگرخبر، علی وارسته بهدانی در همایش فرمانداران در کارگاه‌های آموزشی، سازمان امور اجتماعی، معاونت امنیتی و انتظامی، معاونت توسعه منابع انسانی، مدیریت عملکرد و بازرسی، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل حضور داشت و افزود: این کارگاه‌های آموزشی بجهت تقویت و افزایش سطح آگاهی بروز مدیریتی فرمانداران برگزارشده است که می‌تواند زمینه‌ساز ارتباطات مطلوب در سطح کشور باشد و شهرستان رودسر نیز می‌تواند از این همایش سهم بسزایی را از آن خود سازد.

وی اهم موارد مطروحه در این کارگاه‌ها را مباحثه در زمینه آسیب‌های اجتماعی و آمارهای اعلامی دانست و گفت: معتقدم در مسائل اجتماعی در ابتدای امر باید به اولویت‌بندی آسیب‌ها بپردازیم و پس‌ازآن مبنای عمل برای برون‌رفت از آن آسیب را برنامه‌ریزی کنیم.

فرماندار رودسر با بیان این مطلب که تأکیدداریم از مسیر روابط عمومی، باید با مردم در ارتباط باشیم افزود: روابط عمومی آیینه تمام نمای کار مدیران و رابطین با مردم هستند و معتقدم ضمن ارتباط با مردم باید کارها را به مردم گزارش دهیم.

وارسته افزود: گزارش کارها به مردم، ارتباط دوسویه و اعتماد ساری را بیشتر خواهد ساخت و این تفکر را انعکاس می‌دهد تا فرهنگ صحیح اطلاع‌رسانی درست با گزارش دهی به مردمی که ناظران و بهترین قاضی برای عملکرد مدیران هستند نهادینه شود.