عملکرد یک ساله وزیر نفت دولت روحانی + عکس
عملکرد یک ساله وزیر نفت دولت روحانی + عکس

آنچه در این اینفوگرافی می آیدف گزیده ای از عملکرد بیژن زنگنه در یک سال فعالیت در دولت یازدهم است. شروع عملکرد زنگنه در مرداد سال ۹۲ با طرح پرونده کرنست در مجلس همراه بود و این روزها نیز با محکومیت ایران بار دیگر جالشی برای شیخ الوزاری دولت یازدهم ایجاد نموده است. شفاف : […]

آنچه در این اینفوگرافی می آیدف گزیده ای از عملکرد بیژن زنگنه در یک سال فعالیت در دولت یازدهم است. شروع عملکرد زنگنه در مرداد سال ۹۲ با طرح پرونده کرنست در مجلس همراه بود و این روزها نیز با محکومیت ایران بار دیگر جالشی برای شیخ الوزاری دولت یازدهم ایجاد نموده است.

شفاف : آنچه در این اینفوگرافی می آیدف گزیده ای از عملکرد بیژن زنگنه در یک سال فعالیت در دولت یازدهم است. شروع عملکرد زنگنه در مرداد سال ۹۲ با طرح پرونده کرنست در مجلس همراه بود و این روزها نیز با محکومیت ایران بار دیگر جالشی برای شیخ الوزاری دولت یازدهم ایجاد نموده است.

برای مشاهده بزرگتر روی تصویر کلیک کنید .

1