مراسم خاکسپاری دکتر میر جعفر ابریشم‌چیان صبح شنبه در دانشگاه گیلان، مقابل دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، این نیکوکار لنگرودی با هزینه مالی خود در کار تکمیل دانشکده علوم انسانی گیلان شامل: تالار، کلاس‌های آموزشی، بخش اداری، کتابخانه، آزمایشگاه و…به مساحت ۷۵۰۰ مربع مشارکت داشت.

همچنین وی بالغ بر دو هزار جلد از کتاب‌های کتابخانۀ شخصی خود را به دانشگاه گیلان اهدا نموده است.

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_2_.jpg (1280×851)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_3_.jpg (1280×851)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_4_.jpg (1280×851)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_5_.jpg (1280×851)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_7_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_8_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_9_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_10_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_11_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_12_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_13_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_14_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_15_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_16_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_17_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_18_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_19_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_20_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_21_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_22_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_23_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_24_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_25_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_26_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_27_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_28_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_29_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_30_.jpg (1280×853)

مراسم_خاسپاری_دکتر_ابریشم_چیان_31_.jpg (1280×853)

  • منبع خبر : خزرآنلاین