شهردار لاهیجان به‌عنوان نماینده نخست شهرداران گیلان انتخاب شد
شهردار لاهیجان به‌عنوان نماینده نخست شهرداران گیلان انتخاب شد

مسعود کاظمی، شهردار لاهیجان به‌عنوان نماینده نخست شهرداران استان گیلان در مجمع شهرداران کشور انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، در همایش شهرداران استان که صبح روز دوشنبه در استانداری گیلان برگزار شد برای انتخاب سه شهردار به‌عنوان نماینده شهرداران گیلان در مجمع شهرداران کشور رأی‌گیری شد که مسعود کاظمی شهردار لاهیجان به‌عنوان نفر نخست انتخاب شد و شهرداران پره سر و فومن نیز به‌عنوان نفرات دوم و سوم انتخاب شدند.

نمایندگان شهرداران گیلان در مجمع شهرداران کشور حضور خواهند یافت تا سه نفر از شهرداران کشور بر اساس ماده ۹ اساسنامه سازمان شهرداری‌ها به‌عنوان عضو شورای سازمان شهرداری‌های کشور انتخاب شوند.