آخرین و اولین توصیه‌های هواشناسی برای کشاورزان
آخرین و اولین توصیه‌های هواشناسی برای کشاورزان

انجام عملیات هرس در باغات میوه، غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش و مبارزه با نرم‌تنان به خصوص راب و حلزون‌ها از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای دوشنبه تا جمعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی کشاورزی برای امروز (۲۸ اسفندماه) تا روز جمعه (۳  فروردین‌ماه) به شرح زیر است:

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی

•   محافظت از گلخانه‌ها و تاسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان به دلیل وزش باد شدید در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   انجام عملیات هرس در باغات میوه

•   انجام عملیات پیش بهاره در درختان دانه‌دار و هسته‌دار قبل از متورم شدن جوانه‌ها

•   انجام عملیات محلول‌پاشی جهت کنترل کنه گالزا در باغات آلوی آلوده  قبل از متورم شدن جوانه‌ها به جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از گاورو شدن باغات

•   کوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   زراعت:

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

•   مبارزه با سرخرطومی یونجه به جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع غلات و کلزا به جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با شته مومی کلزا به جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   زنبورداری:

•   انجام تغذیه مکمل زنبورها

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   استان اردبیل:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمایی

•   محافظت از گلخانه‌ها و تاسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان به دلیل وزش باد شدید در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه

•   رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از گاورو شدن باغات

•   ایجاد قیم برای نهال غرس شده به خصوص در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   زراعت:

•   پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری‌های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   زنبورداری:

•   انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   محافظت از گلخانه‌ها و تاسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان به دلیل وزش باد شدید در استان همدان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چال کود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده پس از گاورور شدن خاک

•   اقدام به سم‌پاشی پیش بهاره باغات با استفاده از روغن‌های گیاهی سیتوا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن‌های شیمیایی به جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با بیماری‌های درختان میوه قبل از تورم جوانه‌ها به جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با شپشک‌ها قبل از تورم جوانه‌ها به جز در استان همدان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   استفاده از نهال‌های لیبل دار و دارای گواهی بهداشتی از نهالستان‌های مجوزدار و معتبر جهت احداث باغ

•   ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   انجام هرس اصولی و سبک درختان در ساعات گرم روز

•   مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه‌ها به جز در استان همدان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه‌ها به جز در استان همدان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   زراعت:

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در در استان همدان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و احتمال وقوع ورس

•   نخودکاران در اسرع وقت نسبت به انجام عملیات کشت نخود مبادرت کنند.

•   سم پاشی مزارع کلزا و گندم در مناطقی که زمان آن فرا رسیده علیه علف‌های هرز به جز در استان همدان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه شیمیایی با شته مومی مزارع کلزا به جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   بازدید اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع پائیزه در نقاط گرم تداوم یافته و گندم و جوکاران به جز در استان همدان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع نخود پائیزه در صورت لزوم به جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   دامپروری و مرغداری:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   زنبورداری:

•   انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائی

•   استان مازندران:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد و خودداری در روز پنج شنبه به دلیل بارش و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه‌ها با توجه به شرایط آب و هوایی

•   مصرف مواد آلی در باغات مرکبات در خارج از سایه انداز درخت

•   احداث زهکش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمین

•   ادامه هرس سبک درختان مرکبات ( هسته‌داران و دانه‌داران)

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

•   وجین دستی یا کنترل شیمیایی مزارع کاهو، باقلا، سیر و غیره به جز در روز پنج شنبه به دلیل بارش و وزش باد

•   مصرف سموم قارچ کش جهت کنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار به جز در روز پنج شنبه به دلیل بارش و وزش باد

•   کنترل شیمیایی باغات مرکبات صرفاً با روغن و لک (در صورت ضرورت با سموم کنه‌کش ) به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش و وزش باد

•   زراعت:

•   مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنجشنبه

•   انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات

•   برداشت سبزیجات برگی به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش و وزش باد

•   آماده‌سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش و وزش باد

•   کنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها  با توجه به نوسانات دمایی

•   جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار و به خصوص سالن‌های پرورش طیور

•   زنبورداری:

•   انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع کلزا

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   شیلات:

•   تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

•   اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم‌آبی با استفاده از هواده

•   استان گیلان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و خودداری در روز پنجشنبه به دلیل بارش و وزش باد

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   زیتون کاران به منظور کاهش جمعیت آفات از قبیل مگس میوه زیتون، پسیل و شپشک سیاه برای سال آتی شخم پای درختان، هرس و روغن پاشی باغات (به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد) بر اساس توصیه‌های کارشناسی و جمع آوری و امحای شاخ و برگ‌های آلوده را انجام دهند.

•   برای مبارزه با راب و حلزون می‌توانید با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهید: «جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خلک اره، تراشه چوب پوسته برنج، استفاده از تله‌های آماده، ازبین بردن پناهگاها و جمع اوری بقایای گیاهی، استفاده از طعمه‌های غیر سمی استفاده از طعمه مسموم آماده و سم‌پاشی به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد»

•   به دلیل افزایش رطوبت هوا در طی روزهای اخیر و افزایش احتمال ابتلا به آفات و بیماری‌های قارچی، انجام موارد زیر به مرکبات کاران توصیه می‌شود: «جداسازی میوه‌های سالم از ناسالم، استفاده از جعبه‌های پلاستیکی تمیز، سالم و مناسب جهت حمل و انبار محصول، نگهداری محصول در انبارهای تمیز با تهویه، حفظ دما و رطوبت مناسب، هرس شاخه‌های خشک، آفت زده و شکسته، ضدعفونی محل برش‌ها و شکاف‌ها و  پارگی‌ها با ترکیبات مسی و پوشاندن انها با چسب پیوند»

•   زراعت:

•   مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنجشنبه

•   نوغانداری:

•   کشاورزانی که درختان قدیمی توت دارند می‌توانند نسبت به کف بر کردن آنها اقدام کنند.

•   مبارزه با نرم‌تنان به خصوص راب و حلزون‌ها

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   زنبورداری:

•   انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   در صورت معرفی بچه ماهی به استخرها، ضدعفونی بچه ماهی‌ها با آب نمک ضروری است.

•   ضدعفونی استخرهایی که ماهی آن صید و برداشت شده با آهک انجام گیرد و تخلیه آب باقیمانده در استخر الزامی است.

•   در صورت وجود بچه ماهی در استخر، از طریق طناب کشی از آسیب و هجوم پرندگان ماهی خوار به ماهی‌ها جلوگیری کنند.

•   با توجه به سال تنش زا برای آبگیری استخرهای خاکی و کم آبی موجود نسبت به استفاده حداکثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب‌ها و غیره برای آبگیری اولیه استخرها اقدام شود.

•   در ورود آب به داخل استخرهای خاکی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به کارگیری صافی‌های شنی از صافی‌های توری در محل ورود آب نیز استفاده شود و کنترل توری‌ها هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار به جهت کنترل عدم پارگی صورت گیرد.

•   پس از آبگیری استخرها از دادن هرگونه کود در هوای ابری و بارانی خودداری شود.

•   استان گلستان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و خودداری از این کار در روز پنجشنبه به دلیل بارش و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان اقدام کنند.

•   انجام عملیات هرس و تغذیه در باغات مرکبات و زیتون

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   زراعت:

•   مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنجشنبه

•   کشاورزان گندم کار و جوکار در صورتیکه اراضی آن ها لب شور است از کود سرک سولفات آمونیوم استفاده کنند.

•   کشاورزان در صورت مشکل قلیائیت و یا شوری همراه قلیائیت خاک مزرعه،قبل از آبشویی حتما با کارشناسان مراکز خدمات یا موسسه تحقیقات پنبه کشور مشورت و ماده اصلاح کننده مناسب را مصرف کنند.

•   با توجه به شروع پنجه دهی مزارع گندم و جو در صورت مشاهده علف‌های هرز( نازک برگ و پهن برگ) در مزارع اقدام به سم پاشی کنند به جز در روز پنجشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   زنبورداری:

•   انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان قم در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   محافظت از گلخانه‌ها و تاسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان در استان‌های قم و سمنان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید

•   استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از گاورو شدن مزارع

•   جمع آوری و معدوم کردن شاخه‌های خشک و آفت زده میوه‌های آلوده پس از گاورو شدن اراضی

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه‌ها به جز در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه‌ها به جز در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   زراعت:

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید به دلیل احتمال ورس

•   مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در مزارع غلات و کلزا به جز در استان قم در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با آفت شته روسی  در مزارع غلات به جز در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   پایش آفت شته و سن در مزارع غلات  به جز در استان قم در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

•   زنبورداری:

•   انجام تغذیه مکمل زنبورها

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان‌های اصفهان و یزد:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان اصفهان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده وزش باد و خودداری در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان یزد احتیاط در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری از انجام این کار در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   محافظت از گلخانه‌ها و تاسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   باغداران پسته و انار در زمان ظهور گل از آبیاری خودداری کنند.

•   جهت مبارزه با کرم سرشاخه خوار و کرم مغز خوار پسته ( زنبور مغز خوار ) نسبت به جمع‌آوری و معدوم کردن پسته‌ها و سر شاخه‌های آلوده اقدام کنند.(سوزاندن یا مدفون کردن زیر خاک)

•   کشت  سبزی و صیفی و گیاهان دارویی به جز در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   با توجه به کاهش دمای هوا و تداوم دماهای صفر و نزدیک صفر در بیشتر مناطق مخصوصا باغات مناطق کوهستانی تا صبح سه شنبه این هفته به باغداران استان یزد توصیه می‌شود: «طی شب‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه نسبت به آتش زدن کاه و کلش، بقایای گیاهی ( پوست پسته و بادام و گردو) و سوزاندن کود و چربی‌های حیوانی (دنبه سوزون) و تولید دود در سطح باغ‌ها اقدام کنند.

•   آب‌پاشی با آب ولرم با استفاده از سیستم‌های تحت فشار در زمان کاهش دما نیز می‌تواند به کاهش خسارت سرما کمک کند.

•   محلول پاشی با کائولین ۱۰ در هزار نیز می‌تواند بعد از تورم جوانه‌ها تا ظهور خوشه به کاهش اثر سرما کمک کند.

•   حتی المقدور با توجه به مخاطرات زیست محیطی و محدودیت‌های موجود از آتش زدن لاستیک در باغ‌ها خودداری شود.

•   از انجام عملیات شخم در باغ‌ها در روزهای سرما خودداری شود.

•   زراعت:

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و کلزا در در مناطقی که دما بیش از ۸ درجه سانتیگراد است  به جز در استان اصفهان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده وزش باد و در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان یزد در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید

•   پایش آفت شته و سن در مزارع غلات  به جز در استان اصفهان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده وزش باد و در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان یزد در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   کشت حبوبات به جز در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   دامداری:

•   جهت جلوگیری از ورم پستان گاوهای شیری و شیوع بیماری‌های تنفسی، کودهای خشک از محل نگهداری دام خارج و در محل مناسب نگهداری شود.

•   با توجه به بارندگی و افزایش رطوبت جهت پیشگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی نسبت به کاهش تراکم دام در محل پرورش اقدام شود.

•   شیلات:

•   از تغذیه ماهی‌های قزل آلا در روزهای کاهش دما خودداری یا حداکثر به یک وعده غذایی اکتفا شود.

•   نسبت به روشن نگه داشتن دستگاه‌های هواده به صورت ۲۴ ساعته یا حداقل از غروب خورشید تا طلوع آفتاب اقدام شود.

•   نسبت به کاهش تراکم ماهیان قزل آلا در استخر خصوصا در مناطق گرم اقدام شود.

•   زنبورداری:

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در استان خراسان شمالی در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

•   محافظت از گلخانه‌ها و تاسیسات و نهال‌های جوان با توجه به وزش باد شدید در روز پنجشنبه

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

•   استفاده از کودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

•   پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های آبیاری در باغات

•   تهویه و تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز وجداسازی غده‌های ناسالم

•   تمیز کردن پوشش گلخانه‌ها جهت استفاده ازنور به دلیل وجود ابرناکی در طی فصل پاییز وزمستان

•   کوددهی به روش چال کود در باغات بعد از اتمام بارش و گاورو شدن اراضی

•   زراعت:

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با علف‌های هرز به جز در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید

•   کشت انتظاری حبوبات به جز در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

•   زنبورداری:

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی

•   منابع طبیعی:

•   حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ‌پاشی

•   استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان جنوبی و کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما

•   محافظت از گلخانه‌ها و تاسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان در استان خراسان جنوبی و کرمان در روز پنجشنبه و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   جمع‌آوری و معدوم کردن شاخه‌های خشک و آفت زده میوه‌های آلوده

•   خرید نهال‌های سالم و شناسنامه‌دار از نهالستان‌های معتبر

•   استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به صورت چالکود

•   کوددهی پسته به روش چالکود

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   زراعت:

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در استان خراسان جنوبی و کرمان در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید

•   کشاورزانی که قصد کشت بهاره دانه‌های روغنی اعم از کلزا، گلرنگ، کشتهای زیر پلاستیک و غیره دارند نسبت به آماده سازی زمین اقدام کنند.

•   با توجه به مساعد شدن شرایط جوی برای طغیان آفت شته(شته مومی و روسی) و ریزش سن غلات کشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه به جز در استان خراسان جنوبی و کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید اقدام شود.

•   کشاورزان گندمکار، جوکار و کلزاکار نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه به جز در استان خراسان جنوبی و کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید اقدامشود.

•   زنبورداری:

•   انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   دامداری و مرغداری:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به کاهش دما

•   استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان‌های فارس و بوشهر در روز دوشنبه به دلیل وزش باد و در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری

•   با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام‌های باقی مانده در باغات اقدام کنند.

•   انجام روش‌های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای

•   تغذیه باغات(مرکبات و….) جهت افزایش رشد ثانویه به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   مبارزه با بیماری شانکر و بیماری‌های قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسی به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   هرس خشکه بری درختان مثمر و غیر مثمر اقدام و نابودی شاخه‌های آلوده و آفت زده

•   تنه نهال‌ها و درختان جوان و پاجوش‌های خرما جهت حفاظت از خطر سرما با پوشش مناسب گونی یا نایلون پوشانده شود.

•   زراعت:

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

•   مبارزه با علف‌های هرز باریک برگ در مزارع کلزا در ساعات گرم روز به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   کلزا کاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع کلزا با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد اقدام کنند.

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   زنبورداری:

•   تغذیه کلونی‌های زنبور عسل با خمیر شیرین و کیک گرده

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   استان‌های ایلام و خوزستان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌یپاشی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

•   محافظت از گلخانه‌ها و نهال‌های جوان

•   جمع‌آوری کلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغات

•   جمع آوری مرکبات ریخته شده و رسیده باغات مرکبات

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

•   با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآبها و آبهای ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.

•   زراعت:

•   کلیه مزارع غلات، باغات سبزی و صیفی نسبت به آبیاری مزارع اقدام کنند.

•   در مزارع کلزا از قطع زودهنگام آبیاری خودداری شود تا دانهبندی به نحو احسن انجام شده وزن هزار دانه افزایش یافته و به تبع آن عملکرد مناسبی حاصل شود.

•   در مزارعی که به خوشه و گل نرفته‌اند در صورت مصرف کود سرک سعی شود که میزان کود مصرفی به حداقل ممکن کاهش یابد تا از ایجاد تنش شوری و تشنگی (خشکی) در مزارع جلوگیری شود.

•   بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوهای) و آفات سن گندم

•   محلول پاشی اسید آمینه  پتاسیمی در مزراع گندم و کلزا

•   سرویس دستگاه‌ها و کمباین‌ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه از هم اکنون در استان خوزستان

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

•   زنبورداری:

•   انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   پرورش آبزیان: 

•   تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی

•   هوادهی حوضچه‌های پرورش ماهی