مداحی شب ششم محرم حاج مجمود کریمی + دانلود

مداحی حاج محمود کریمی در شب ششم محرم الحرام در چیذر بخش اول – روضه قاسم ابن الحسن (ع) [حاج محمود کریمی] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۲۴:۱۲]  بخش دوم – زمینه [حاج محمود کریمی] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۱۲:۳۴]  بخش سوم – پیام به هتک کنندگان حرم حضرت زینب (س) [حاج محمود کریمی] [شب ششم […]

مداحی حاج محمود کریمی در شب ششم محرم الحرام در چیذر

بخش اول – روضه قاسم ابن الحسن (ع) [حاج محمود کریمی] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۲۴:۱۲] 

بخش دوم – زمینه [حاج محمود کریمی] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۱۲:۳۴] 

بخش سوم – پیام به هتک کنندگان حرم حضرت زینب (س) [حاج محمود کریمی] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۲:۰۱] 

بخش چهارم – شعرخوانی [حاج محمد صمیمی] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۲:۱۱] 

بخش پنجم – واحد [کربلایی محمدحسین پویانفر] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۶:۲۵] 

بخش ششم – واحد [حاج محمود کریمی] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۵:۳۶] 

بخش هفتم – واحد [حاج محمود کریمی] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۹:۵۵] 

بخش هشتم – شور [حاج محمود کریمی] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۵:۱۶] 

بخش نهم – مناجات [حاج محمد صمیمی] [شب ششم محرم ۱۴۳۵] [۳:۴۳]