حذف برخی پست‌های بانوان در شهرداری+سند
حذف برخی پست‌های بانوان در شهرداری+سند

برخی از پست‌های بانوان در شهرداری تهران حذف شد این در حالی است که مدیریت شهری مدعی بود باید حضور بانوان در شهرداری پررنگ‌تر شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، با وجود اینکه بیش از نیمی از پرسنل شاغل در شهرداری تهران را بانوان تشکیل می دهند، شهرداری تهران برخی از پست های مدیریتی بانوان را حذف کرد. این در حالی است که یکی از برنامه های مورد تاکید مدیریت شهری در دوره جدید، پر رنگ نمودن نقش بانوان در شهرداری تهران و بکارگیری آنها در پست های مدیریتی بود.

فاطمه پهلوانی  مدیرکل تشکیلات و بهبود روش های شهرداری تهران در خصوص جلسه  اخیر شورای اداری گفته است امور بانوان در گذشته  متولیان زیادی داشته و ساختار آن پراکنده بوده است و برای این حوزه برنامه‌ریزی شده است و در جلسه مصوب شد اداره کل امور بانوان و ادارات امور بانوان مناطق تقویت و توسعه یابد و مشاوران شهرداران مناطق در این بخش حذف شوند.

انتهای پیام/