تصویر/اهدا ۲۰۰۰ شاخه گل و بسته فرهنگی به مردم در لنگرود
تصویر/اهدا ۲۰۰۰ شاخه گل و بسته فرهنگی به مردم در لنگرود

دوهزار شاخه گل و دو هزار بسته فرهنگی همزمان با روز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) در لنگرود به مردم اهدا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، دوهزار شاخه گل و دو هزار بسته فرهنگی همزمان با روز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) در لنگرود به مردم اهدا شد.

این اقدام توسط گروه فرهنگی ۱۹۷۹ و در میدان معلم شهر لنگرود صورت گرفت.

هزینه‌های تهیه گل و بسته‌های فرهنگی توسط خیرین و جوانان شهر تأمین شد.