گزارش تصویری از برگزاری ۱۱۵ شهید بخش کومله (۲)

مراسم یادواره ۱۱۵ شهید بخش کومله عصر روز پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ با سخنرانی حجت الاسلام شهیدی و مداحی صادق اهنگران برگزار شد. ۲۰

مراسم یادواره ۱۱۵ شهید بخش کومله عصر روز پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ با سخنرانی حجت الاسلام شهیدی و مداحی صادق اهنگران برگزار شد.

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28)۲۰