مخالفت شورای نگهبان با نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد مالی شهرداری/در صورت تعلل شورای شهر، دولت باید نظارت کند
مخالفت شورای نگهبان با نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد مالی شهرداری/در صورت تعلل شورای شهر، دولت باید نظارت کند

رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس گفت: تشکیل دیوان محاسبات شهری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر،مهرداد بائوج لاهوتی درخصوص تلاش شورای شهر مبنی بر تاسیس دیوان محاسبات شهری، گفت: بحث تشکیل دیوان محاسبات شهری مدت ها است که مورد بحث و گفت وگو میان کارشناسان حوزه شهری و نمایندگان قرار دارد، درحال حاضر هزینه کرد منابع مربوط به دولت توسط دیوان محاسبات کل کشور رصد و بررسی می شود؛ اما حسابرسی منابع شهرداری ها به شورای شهر واگذار شده است، بنابراین این شورا باید به وظیفه خود دراین خصوص عمل کند یا اینکه این بخش به دولت واگذار شود.

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی، افزود: هرساله درقانون بودجه مطرح می شود که دیوان محاسبات کل کشور بحث رصد هزینه کرد منابع شهرداری را انجام دهد، اما شورای نگهبان با این مسئله طبق اصول ۵۳ قانون اساسی مخالفت می کند؛ در این اصل تاکید شده که دیوان محاسبات مکلف است مبالغی از بودجه که به خزانه واریز می شود را مورد بررسی قرار می دهد، بنابراین دغدغه حسابرسی به اعتبارات شهرداری در دولت و شورای شهر درحال حاضر وجود دارد.

وی با بیان اینکه درگذشته حسابرسی به اعتبارات شهرداری توسط دولت انجام می شد، تصریح کرد: به طورحتم ایجاد دیوان محاسبات شهری ضرورت داشته و یک مسئله اجتناب ناپذیر نیست، اما اینکه توسط کدام دستگاه و نهاد این موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ مورد بحث و نظر شورای شهر و شهرداری است، البته دیوان محاسبات فعلی نمی تواند این اقدام را انجام دهد.

لاهوتی با تاکید براینکه شورای شهر تاکنون نتواسته به این وظیفه خود به درستی عمل کند، گفت: دولت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی باید نظارت بر هزینه کرد اعتبارات شهرداری را در دستور کار قرار دهد، همان طور که در گذشته نیز این مسئله را پیگیری کرده و مشکلی نیز وجود نداشته است؛ شهرداری ها نهاد عمومی غیر دولتی بوده و باید به هر نحوی حسابرسی ها درخصوص منابع حوزه شهری باید صورت گیرد.

رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با بیان اینکه عملکرد شهرداری به نوعی با شورای شهر رابطه مستقیم دارد، افزود: یا شورای شهر باید با عزم جدی تر این کاررا انجام دهد که درحال حاضر تلاش های این نهاد نمود ندارد، یا اینکه دولت حداقل به این بخش ورود کرده و مشکلات را حل کند./

پایان پیام