اختصاصی/ روضه خوانی پدر شهید بر روی پیکر شهید گمنام + فیلم
اختصاصی/ روضه خوانی پدر شهید بر روی پیکر شهید گمنام + فیلم

روضه خوانی پدر شهید بر روی پیکر شهید گمنام  {flv}pedarshahid|||1{/flv}

روضه خوانی پدر شهید بر روی پیکر شهید گمنام 

{flv}pedarshahid|||1{/flv}