مقابل پرتغال حقمان برد بود
مقابل پرتغال حقمان برد بود

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی پس از بازگشت همراه با اعضای تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی های خوبی انجام دادیم و حتی مقابل پرتغال حق ما برد بود. ادامه دارد… [ad_2] منبع

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی پس از بازگشت همراه با اعضای تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی های خوبی انجام دادیم و حتی مقابل پرتغال حق ما برد بود.

ادامه دارد…

[ad_2]

منبع