برافراشته شدن پرچم حرم امام رضا(ع) + فیلم

فیلم به اهتزار در آمدن پرچم حرم امام رضا(ع) در بقعه آقا سید محمد کیاکلایه لنگرود {flv}ehtezazparcham|||1{/flv}

فیلم به اهتزار در آمدن پرچم حرم امام رضا(ع) در بقعه آقا سید محمد کیاکلایه لنگرود

{flv}ehtezazparcham|||1{/flv}